Laivaseminaari

Seminaarin avaus pääjohtaja Kirsi Lindroos, Opetushallitus

Tietoyhteiskuntakehityksen yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen opetustoimessa, ylitarkastaja Marja Kylämä, Opetusministeriö

Koulutuksen tulevaisuuden kuvia, projektipäällikkö Hanna-Kaisa Aalto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Opetustoimen kehittämisen linjauksia tietoyhteiskuntakehityksessä, kehitysjohtaja Markku Rimpelä, Opetushallitus

Yle mukana opetuksen kehittämisessä, osaamiskeskuksen päällikkö, Tapio Kujala, YLE Oppiminen ja tiede

Datanomiksi aidosti verkossa – valtakunnallinen verkko-opisto käynnistyy, opetusneuvos Elisabet Kinnunen, Opetushallitus, Ammatillisen koulutuksen kehittäminen -yksikkö

Yhteistyömuodot koulutuksen järjestämisessä yli kuntarajojen, sivistystoimenjohtaja Seppo Lyyra, Iisalmi

Oppimisprosessiperustaiset osaamisen kehittämisen prosessit, opetusneuvos Anna Mari Leinonen, Opetushallitus ja johdon konsultti, tutkija Pasi Silander, Joensuun yliopisto

Jaettu johtajuus erilaisissa oppimisympäristöissä ja didaktinen kollaboraatio, kehittämispäällikkö Olli Luukkainen, OAJ

Asiakaslähtöisyys opetustoimen kehittämisprosesseissa, pääjohtaja Kirsi Lindroos, Opetushallitus

Laivaseminaarin studiot

Oppimisympäristöt, johtaminen ja organisaatio – Mikko Toriseva, Mediamaisteri

Tulevaisuuden oppimateriaalit – Tero Rynkä, Otava

Digitaalisten oppimateriaalien didaktiikka – Jari Halonen, WSOY

Opettaja.tv opettajan tukena – Jonna Ferm ja Ilona Manninen, Yle

Ohjattu verkkotyöskentely

Sosiaalisen webin työvälineet koulutoimen kehittämisessä, Eximo5 Oy.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Tampere 5.-6.5.2008 Tulevaisuuden oppimisympäristöt -seminaarin (erillinen kurssimaksu)

Mainokset