KOULUTUKSEN LAATU – KOULUTUKSEN TULEVAISUUS – uudet oppimisympäristöt ja didaktinen yhteistyö organisaatiossa, 5 op.
 
Koulutukseen sisältyy seminaariristeily 29.10.2007 – 31.10.2007 Silja Symphony, HKI-Tukholma-HKI sekä jatkotyöskentely verkossa ajalla 1.11.2007 – 4.5.2008. 28.9.2007 jälkeen tehdyistä peruutuksista aiheutuvista kustannuksista osallistujat vastaavat itse. Mahdolliset peruutukset pyydetään ilmoittamaan sähköpostitse Heikki Uimoselle (etunimi.sukunimi( )mantta.fi).

Tavoite
Koulutuksen tavoitteena on tukea oppilaitosjohtoa ja opetuksen kehittäjiä oppimisympäristöjen laajentamisessa ja monipuolistamisessa. Koulutuksessa oppimisympäristöjä tarkastellaan vuorovaikutuksen, yhteistyön ja laadun näkökulmista. Koulutus toimii myös tukena käynnistyville oppimisympäristöjen kehittämishankkeille. Erityisesti koulutus pyrkii vahvistamaan seudullista yhteistyötä ja yhdistämään resursseja opetuksen järjestämisessä verkostoiduttamalla oppilaitosjohdon edustajia, opetuksen kehittäjiä sekä sidosryhmien edustajia ja yhteistyökumppaneita. Verkostoitumista tukee laivaseminaarin jälkeinen, toukokuuhun 2008 jatkuva verkko-osuus.
Sisältöalueet
• Millaisia ovat tulevaisuuden haasteet koulutukselle erilaisissa oppimisympäristöissä?
• Miten oppimisympäristöt vaikuttavat koulutuksen laatuun?
• Johtajuus ja didaktinen kollaboraatio – yhteinen visio?
• Mitkä ovat jaetun johtajuuden vahvuudet yhteistyössä?
• Millaista uutta organisaation osaamista tarvitaan ja miten sitä voidaan kehittää yhteistyössä?Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti oppilaitosjohdolle ja kehittämishankkeita koordinoiville henkilöille.Työskentely
Vaikuta seminaariristeilyn kulkuun verkossa ja esitä jo ennakkoon luennoitsijoille kysymyksiä, joihin toivoisit saavasi vastauksia seminaarissa. Mistä haluaisit kuulla? Osa seminaariristeilystä taltioidaan webcasting-videolähetyksenä. Laivaristeilyllä työskennellään online-satelliittiyhteydellä.Seminaariristeilyllä käynnistetään asiantuntijaluennoitsijoiden alusten pohjalta alueellisen järjestäjäverkon toimintasuunnitelman laatiminen oppimisympäristöjen monipuolistamiseksi sekä koulutuksen järjestämiseksi alueelliset yhteistyökumppanit huomioiden. Työskentelyä tukee seminaariristeilyn jälkeinen verkko-työskentelyosio. Samaan teemaan liittyen Opetushallitus järjestää Tampereella 5.-6.5.2008 Tulevaisuuden oppimisympäristöt -seminaarin, josta peritään erillinen kurssimaksu.
Mainokset