You are currently browsing the monthly archive for tammikuu 2008.

Opeko järjestää yleissivistävän koulutuksen Oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden toimijoille ja oppimisympäristöjen kehittämisestä kiinnostuneelle opetushenkilöstölle koulutusta (OPH:n rahoittama koulutus). Koulutus (8 op) soveltuu erittäin hyvin Opetushallituksen rahoittamien yleissivistävän koulutuksen oppimisympäristöhankkeiden toimijoille (jotka ovat etusijalla ryhmän täyttyessä). Koulutukseen suositellaan osallistuttavan vähintään pareittain, jotta hankkeeseen koulutuksen aikana kohdistuva työskentely on vaikuttavaa.

Hyväksyttyjen hankkeiden vetäjille koulutustieto on tullut ja toivottavasti myös osallistujia löydetty. Muille kiinnostuneilla on vielä tilaisuus kysellä tilaa kursseilta.

a) yleissivistävät oppilaitokset (ilmoittautuminen) (esite)

1. Lähijakso 25.2.2008, Helsinki
2. Lähijakso 8.-9.4.2008, Helsinki
3. ITK-konferenssi 17.-18.4.2008, (Hämeenlinnassa) tai benchmarkkaus verkossa
4. Lähijakso 23.-24.10.2008, HelsinkiU

b) ammatilliset oppilaitokset (ilmoittautuminen) (esite)

1. Lähijakso 29.2.2008, Helsinki
2. Lähijakso 3.-4.4.2008, Helsinki
3. ITK-konferenssi 17.-18.4.2008, (Hämeenlinnassa) tai benchmarkkaus verkossa
4. Lähijakso 21.-22.10.2008, Helsinki

Mainokset

Prosessi verkossa

Laivaseminaari tulee, on ja menee. Verkkotyöskentely avaa tilaa kehitellä laivalla kuultua ja ajateltua. Jakamalla ajatuksia ja tietoja oma oivallus syvenee. Tihenevät verkostot auttavat eteenpäin.

Luokitellut jutut

Mainokset