Michael FullanMichael Fullan jäsentää muutosstrategiassa kaksi tärkeää osa-aluetta: perustekijät ja mahdollistavat tekijät. Hän korostaa, että muutoksessa osallisina olevien on koettava siirtymä uuteen konkreettisena. Visiot ja strategiat on siis kyettävä ilmaisemaan toiminnan ja rakenteiden tasolla havainnollisessa muodossa – sellaisessa, johon osalliset voivat järjen ja tunteen voimalla sitoutua ja kokea ne omakseen.

Fullanin muutosjohtamisen kahdeksan elementtiä ovat osa-alueittain:

Perustekijät
1. Ihmisten sitouttaminen moraaliseen päämäärään
2. Valmiuksien luominen
3. Muutosprosessin ymmärtäminen

Mahdollistavat tekijät
4. Oppimiskulttuurin kehittäminen
5. Arviointikulttuurin kehittäminen
6. Keskittyminen muutosjohtajuuteen
7. Johdonmukaisuuden kannustaminen
8. Kolmitasoisen kehityksen vaaliminen

Kehityksen kolme tasoa (lainaus)
>>Fullanin muutosjohtamisen työkirjasta (pdf 1.3 Mt):

Mitä on tapahduttava koulun ja yhteisön tasolla? 
Mitä on tapahduttava alueellisella tasolla? 
Mitä on tapahduttava valtakunnallisella tasolla?

Meidän on muutettava yksilöiden lisäksi myös toimintaympäristöä. Meidän on kehitettävä parempia yksilöitä ja samalla parempia organisaatioita ja järjestelmiä. Tämä onkin helpommin sanottu kuin tehty, ja edellyttää, että kehitämme koko ajan aktiivisesti järjestelmätason ajattelijoita ja ajattelua.

Tässä on paikallaan muistuttaa, että on varottava individualismia ja olettamusta, että kun tarpeeksi monet yksilöt muuttuvat, järjestelmäkin muuttuu. Näin ei kuitenkaan ole, vaan järjestelmiä olisi muutettava samaan aikaan.

Ainoa ohje, jonka annamme on – kun yksilöitä ja järjestelmiä halutaan muuttaa yhtä aikaa, on oppimista lisättävä toimintaympäristössä. Oppimista on siis lisättävä juuri niissä tilanteissa, joita halutaan muuttaa.
(lainaus päättyy)

Opetustoimi on aina yhteiskunnallista ja tulevaisuuteen suuntaavaa. Fullanin mielestä koulun kehittämisen tavoitteena on oltava oppimisyhteisön kehittäminen – ikään kuin vedessä laajenevina renkaina opettajalta oppijoihin ja ryhmään, luokasta ja koulusta koteihin ja siitä edelleen yhteiskunnan eri foorumeille.

Kysy itseltäsi ja työtovereiltasi seuraavia kysymyksiä:

1. Muutoksen ulottuvuudet

  • Miten maailma on muuttunut?
  • Miten oppilaat ovat muuttuneet?
  • Miten koulu on muuttunut vai onko?

2. Visiot

  • Mitä 2000-luvun oppijoiden pitäisi koulussa oppia?
  • Mitä uusia toimintamalleja tai tavoitteita opetuksessa tarvitaan?

3. Opetuksen mahdollisuudet

  • Mitkä uudet oppimisen näkökulmat voisivat auttaa rehtoreita muuttamaan opetusta vastaamaan 2000-luvun oppijoiden tarpeita?

4. Johtajuus

  • Mitä kestävä muutos edellyttää koulun johtamiselta?
Mainokset